Ontologie van het Onbehagen, referentielijst

Dit is de status (status d.d. 27 juni 2020) van de referentielijst van de ontologie van het Onbehagen. De lijst wordt regelmatig vernieuwd. Suggesties zijn welkom.

Bibliografie

Adorno, T. W. (2019). Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme. Amsterdam: Octava publicaties.

Altheide, D. L. (2016, Januari). Media Logic. Opgeroepen op 7 mei 2020, van ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/313386386_Media_Logic

Arendt, H. (2018). Het waagstuk van de politiek. Utrecht: Uitgeverij Klement.

Arendt, H. (2018). Totalitarisme. Amsterdam: Boom.

Arendt, H. (2019). De vrijheid om vrij te zijn. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

Becker, M. (2015). Ethiek van de digitale media. Amsterdam: Boom.

Borough, M. (2019). Future of media. Lulu Print.

Camus, A. (2020). De pest. Amsterdam: De Bezige Bij.

Cornelis, A. (1997). Logica van het gevoel. Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Amsterdam, Brussel, Middelburg: Essence.

Crawford, M. B. (2015). De wereld buiten je hoofd. Een filosofie van de aandacht. Amsterdam: De Bezige Bij.

Cuperus, R. (2010, oktober 12). Wat kun je tegen Wilders. Opgeroepen op 5 mei 2020, van DS De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/gd30i9ct

Dekker, P. (2017). Maatschappelijk onbehagen en burgerlijke boosheid. Bestuurskunde((26) 4), 7-17.

Dennett, D. C. (2012). Erasmus en het gelijk van de spindoctor. Leusden: ISVW Uitgevers.

Dijck, J. v. (2013). The culture of connectivity. A critical historyn of social media. New York, NY: Oxford University Press.

Egmond, K. v. (2019). Homo unversalis. Amsterdam: De Geus B.V.

Freud, S. (1999). Beschouwingen over cultuur. Amsterdam: Boom.

Giordano, P. (2020). In tijden van besmetting. Amsterdam: De Bezige Bij.

Goorden, L. (2019). De essentie van Arendt. Leusden: ISVW Uitegevers.

Heidegger, M. (2014). De vraag naar de techniek. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

Heijne, B. (2016). Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed. Amsterdam: De Bezige Bij.

Heijne, B. (2017). Staat van Nederland. Amsterdam: Prometheus.

Heijne, B. (2018). Onbehagen. Nieuw licht op de beschaving. Amsterdam: Ambo|Anthos.

Heijne, B. (2020). Mens/Onmens. Amsterdam: Prometeus.

Heijne, B. (2020, mei 22). Opinie. Opgeroepen op 22 mei 2020, van NRC.nl: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/het-complot-dat-ben-ik-a4000519

Hermsen, J. (2014). Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Utrecht, Amsterdam, Antwerpen: De Arbeiderspers.

Hoek, C. v. (2020). De ontmoeting met significant others. Wijsgerig Perspectief(Jaargang 60, nummer 1), 25-31.

Horkheimer, M. e. (2017). Dialectiek van de verlichting. Amsterdam: Boom.

James., S. (2004). The wisdom of crowds. New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Doubleday (Random House).

Keulen, S. v. (2014). Hoe kunst en filosofie werken. Amsterdam: Boom.

Kinet, M. D. (2011). Het nieuwe onbehagen in de cultuur. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Koch, C. (2019). The feeling of life itself, Why consciousness is wijdespread but can’t be computed. Cambridge, Ma., London, UK: The MIT Press.

Kruk, M. (2016, december 16). De Groene Amsterdammer. Opgeroepen op 7 mei 2020, van De totalitaire verleiding: https://www.groene.nl/artikel/de-totalitaire-verleiding

Latour, B. (2016). Wij zijn nooit modern geweest. Amsterdam: Boom.

Latour, B. (2018). Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Amsterdam: Octava publicaties.

Marcse, H. (2002). One-Dimensional Man. Studies in the ideology of advanced industrial society. London and New York: Routledge.

Mensvoort, K. v. (2019). Next Nature. Waarom technologie onze natuurlijke toekomst is. Amsterdam: Maven Publishing B.V.

O’Niell, C. (2016). Weapons of math destruction. How big data increases inequality and threatens democracy. New York, NY: Crown.

Pittlik, W. (2018, decmber 12). Spengler-expert Boterham: Hoed u voor simplisme! Opgeroepen op 12 mei 2020, van Duitsland Instituut: https://duitslandinstituut.nl/artikel/29565/spengler-expert-boterman-hoed-u-voor-het-simplisme

Pleij, H. (2005). Erasmus en het poldermodel. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Rössler, B. (2017). Autonomie. een essay over het vervulde leven. Amsterdam: Boom.

Rooduijn, M. V. (2019, januari). Opgeroepen op 7 mei 2020, van The Populist: http://www.popu-list.org

Schama, S. (1989). Overvloed en onbehagen. De ederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Sloterdijk, P. (2007). Sferen (Vol. 1 (bellen) en 2 (globes)). Amsterdam: Boom.

Sloterdijk, P. (2009). Sferen. Schuim (Vol. 3 (Schuim. Plurale sferologie)). Amsterdam: Boom.

Sloterdijk, P. (2013). Kritiek van de cynische rede. Amsterdam: Boom.

Sloterdijk, P. (2019). Poluloqua. een brevier. Amsterdam: Boom.

Spengler, O. (2017). De ondergang van het avondland. (Vol. 2). Amsterdam: Boom.

Spengler, O. (2017). De ondergang van het avondland. (Vol. 1). Amsterdam: Boom.

Verbeek, P.-P. (2011). De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur. Rotterdam: Lemniscaat.

Verbeek, P.-P. (2012). De daadkracht der dingen. Amsterdam: Boom.

Verbrugge, A. (2007). Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift. Amsterdam: Uitgeverij Sun.

Visser, G. (2014). Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar. Nijmegen: uitgeverij Vantilt en Gerard Visser.

Williams, R. (1988). Keywords. A vocabulary of culture and society. London: Fontana Press.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power. London,UK: Profile Books, Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s